EESTI SATANISTLIKU KOGUDUSE „MUSTA VEENUSE ORDU“  PÕHIKIRJA LISA Nr. 1

                                                        (seisuga 11.05.2005)

 

Põhikirja punktis 3.2. loetletud Saatanlike Deklaratsioonide täpsem selgitus lähtuvalt Eesti Satanistliku Koguduse “Musta Veenuse Ordu” õpetusest:

 

3.2.1.      Saatan pakub naudingut karskuse asemel.

Selle deklaratsiooniga kinnitame, et inimene peaks nautima just neid asju, mis talle meeldivad, lähtumata seejuures kirjutamata reegleist. Inimese nautimishimu tohiks piirata vaid kirjutatud reeglite ja inimese enese individuaalsete põhjustega.

3.2.2.      Saatan pakub elulist olelust vaimse unistamise asemel.

Seeläbi kiidame me heaks inimliku ja loomuliku püüdluse saavutada elus rohkem ja jõuda kaugemale nii vaimselt kui materiaalset selle asemel, et veeta oma elu üksnes vaimsetel tasanditel.

3.2.3.      Saatan pakub rüvetamata elutarkust silmakirjaliku enesepettuse asemel.

Selle deklaratsiooniga väljendame me, et satanistlik õpetus ei tugine asjaoludele, mida inimesed võibolla tahaks näha idealistliku maailmapildina. Selle deklaratsiooniga rebime me pettused alasti ja paljastame maailma tegeliku olemuse sellisena, nagu see on olnud aegade algusest peale.

3.2.4.      Saatan pakub teeneid neile, kes seda väärivad, selle asemel et raisata armastust tänamatutele.

Seeläbi me väljendame oma seisukohta, et igaüks peab saama just seda, mida ta on ära teeninud. Selle deklaratsiooniga ütleme, et me ei hooli armastusväärsest pealispinnast, vaid sellest, mis on pealispinna all.

3.2.5.      Saatan pakub kättemaksu teise põse ettepööramise asemel.

Selle deklaratsiooniga kiidame heaks ilmaliku karistussüsteemi ning tunnistame, et iga tegu – olgu see hea või halb, peab saama tasutud siin, maises ilmas, mitte olematus, surmajärgses Põrgus või Paradiisis.

3.2.6.      Saatan pakub vastutust vastutavatele vaimsete vereimejate eest hoolitsemise asemel.

Vt. “Saatanlik Piibel”,  peatükk „Mitte kõik vampiirid ei ime verd“.

3.2.7.      Saatan pakub inimest ühe loomana, vahest isegi paremana, kuid sageli siiski tunduvalt halvemana kui need neljakäpakil jalutajad. Olendina, kes oma jumaliku hinge ja intellektuaalse arengu tõttu on muutunud kõige pahelisemaks ja õelamaks elajaks maailmas.

Selle deklaratsiooniga kinnitame, et inimene on osa loomariigist, sündinud evolutsiooni tee, kas iseseisvalt või kellegi sekkumise tulemusena. Me ei tohiks pidada end paremaks teistest elusolenditest, kellega jagame Maad.

3.2.8.      Saatan pakub kõiki surmapatte, kuna nad kõik on juhitud füüsilisest, vaimsest või emotsionaalsest heaolust.

Selle deklaratsiooniga tõdeme me, et kõik kristlikus kultuuriruumis tuntud “seitse surmapattu” (UHKUS. KADEDUS. APLUS. IHARUS. VIHA. AHNUS. LAISKUS) pole patud, vaid peamised, elu edasiviivad jõud ning seetõttu ei tohiks neid vältida, vaid iga inimene peaks neid “patte” hoopis analüüsima ning targalt ära kasutama, et saavutada enamat.

3.2.9.      Saatan on olnud kristliku kiriku parim sõber, sest ta on hoidnud seda tegevuses kõigi nende aastate vältel.

Sellega väidame, et hoolimata üldsuse arvamusest ei ole me kristliku kiriku vaenlased, vaid pigem on kristlik kirik määratlenud end meie vaenlasena. Satanistid pole eales deklareerinud oma vastandumist kristlastega. Küll aga on kristlased end meile vastandanud tuhandeid aastaid.